Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik » Maskintekniska grunder » Hållfasthetslära 1

Hållfasthetslära 1

Utfšrandeplaner
Kod: MP10MT05
Namn: Hållfasthetslära 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fysik 1, Analys 1
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5415_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen