Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Drift- och underhåll

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Drift- och underhåll
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-har grundläggande kunskaper om driftssäkerhet och underhåll av anläggningar

-kan utforma och planera drifts- och underhållsrutiner samt ekonomiskt styra dessa

-har grundläggande kunskaper om i VVS teknik och energikonsumtion för främst fastigheter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen