Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik » Produktion (inrikt. Drifts- och energiteknik) » Produktionssimulering

Produktionssimulering

Utfšrandeplaner
Kod: MP10PD07
Namn: Produktionssimulering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5237_1.pdf
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen