Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik » Produktion (inrikt. Drifts- och energiteknik)

Produktion (inrikt. Drifts- och energiteknik)

Utfšrandeplaner
Kod: MP10PD
Namn: Produktion (inrikt. Drifts- och energiteknik)
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-har bredbasiga insikter i olika tillvekningsmetoder och tekniker av främst metallprodukter

-kan självständigt utföra programmering av numeriskt styrda arbetsmaskiner

-kan utföra verkstadstekniska kontrollmätningar för kvalitetssäkring
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen