Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik » Konstruktion och beräkning

Konstruktion och beräkning

Utfšrandeplaner
Kod: MP10KB
Namn: Konstruktion och beräkning
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-känner till och kan utföra beräkningar på inom maskinbyggnad förekommande maskinkomponenter, maskiner och anläggningar.

-känner till mekanismer och dynamiska system inom maskintekniken
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen