Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik » Reglerteknik och automation

Reglerteknik och automation

Utfšrandeplaner
Kod: MP10RA
Namn: Reglerteknik och automation
SP totalt: 17
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4: 11    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-känner till och kan använda pneumatik och hydraulik komponenter samt styrning av dessa

-känner till olika givare, och kan programmeringsprinciperna för programmerbara logik

-känner till robotars funktion och behärskar programmering av dessa
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen