Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik » Maskintekniska grunder » Maskinlaborationer

Maskinlaborationer

Utfšrandeplaner
Kod: MP10MT08
Namn: Maskinlaborationer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5198_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen