Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Praktik » Praktik

Praktik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 10    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område

- har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare

- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna

- har skapat kontakter till arbetslivet

- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen