Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Valfria studier

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 6    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-kan genom att välja kurser från andra inriktningar eller andra program öka sina färdigheterna för framtida arbetsuppgifter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen