Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion » Konstruktion och beräkning (inrikt. Maskinkonstruktion) » Konstruktionsmetodik

Konstruktionsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10KB09
Namn: Konstruktionsmetodik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Maskinelement 1 o 2, Hållfasthetslära 1 o 2
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5154_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen