Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion » Konstruktion och beräkning (inrikt. Maskinkonstruktion) » Maskindynamik

Maskindynamik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10KB08
Namn: Maskindynamik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mekanik 1 och 2
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5153_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen