Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion » Konstruktion och beräkning » Maskinelement 1

Maskinelement 1

Utfšrandeplaner
Kod: MP10KB01
Namn: Maskinelement 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mekanik 1, Materiallära, Hållfasthetslära 1, Teknisk ritning
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5128_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen