Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion » Reglerteknik och automation » Maskinautomation 2

Maskinautomation 2

Utfšrandeplaner
Kod: MP10RA03
Namn: Maskinautomation 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Maskinautomation 1
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5105_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen