Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion » Maskintekniska grunder

Maskintekniska grunder

Utfšrandeplaner
Kod: MP10MT
Namn: Maskintekniska grunder
SP totalt: 26
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 9    År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-erhåller gedigna grundläggande baskunskaper inom maskintekniska ämnen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen