Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion » Matematik

Matematik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10MA
Namn: Matematik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar

- har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder

- kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial

- förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper

- har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsekonomi
Anmärkningar: Profileringarna Maskinkonstruktion och Drift- och energiteknik deltar i kurserna Programanpassad matematik 1 och 2.

Profileringen Bilteknik deltari kursen Programanpassad matematik 1.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen