Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Näringsliv

Näringsliv

Utfšrandeplaner
Kod: MP10NÄ
Namn: Näringsliv
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till kvalitetslednings- och miljöledningssystemens funktion och uppbyggnad
-har grundläggande kunskaper i den juridik förmannaskapet kräver och kan leda människor i arbetslivet
-har grundläggande kunskaper inom arbetarskydd och ergonomi
-känner till arbetsskyddslagstiftningen
-känna till och kunna planera logistiska system externt och internt inom företag (Inriktningen bilteknik)
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen