Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Företagsekonomi » Industriell ekonomi 2

Industriell ekonomi 2

Utfšrandeplaner
Kod: MP10FE02
Namn: Industriell ekonomi 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Industriell ekonomi 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- ska få fördjupade insikter i företagsekonomi samt uppöva en förmåga att fatta beslut som ansluter sig till företagsekonomiskt tänkande.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen