Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Företagsekonomi » Industriell ekonomi 1

Industriell ekonomi 1

Utfšrandeplaner
Kod: MP10FE01
Namn: Industriell ekonomi 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- ska få insikter i näringslivets och företagandets samhälleliga betydelse, internationellt, nationellt och regionalt.
Kursspecifika kompetenser (fil): 5064_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen