Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Företagsekonomi

Företagsekonomi

Utfšrandeplaner
Kod: MP10FE
Namn: Företagsekonomi
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-kan grunderna inom företagsekonomi och känner till dess samhälleliga betydelse

-har grundläggande insikter i praktisk bokföring jämte lagstiftning

-kan utföra kostnads och investeringskalkyler

-har insikter i projekt- och utvecklingsarbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen