Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Datateknik » Grunderna i datateknik

Grunderna i datateknik

Utfšrandeplaner
Kod: TKV10DA01
Namn: Grunderna i datateknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)

- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)

- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)

- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)

- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)

- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)

- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen