Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Datateknik

Datateknik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10DA
Namn: Datateknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-har tillräckliga kunskaper i databehandling och programmering så att han kan/hon kan utnyttja datorstöd i studierna och i yrkeslivet

-känner till och behärskar de vanligaste kontorsprogrammen

-kan tillämpa ett modernt programmeringsspråk
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen