Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Kemi » Kemi och miljö

Kemi och miljö

Utfšrandeplaner
Kod: TKV10KE01
Namn: Kemi och miljö
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår tillräckligt mycket av det kemiska symbolspråket och kemiska begrepp för att kunna läsa (1), kan använda (3) den kemiskt relaterade litteratur som yrket kräver. Studerande visar även prov på att kunna använda det kemiska språket vid kommunikation (5)
-kan ge exempel på (1) och kan förklara (3) kemiska fenomen och samband inom eget yrkesområde samt visar prov på att kunna använda kunskapen (5) i rätt sammanhang och ge förklaringar till orsak och verkan.

- kan utföra mest grundläggande kemiska beräkningar (1), kan utföra de vanligaste kemiska beräkningar som har koppling till yrket (3), visar prov på att kunna använda kemiska beräkningar där de behövs för lösning av problem i yrket (5)
- kan nämna exempel på miljöaspekter inom det egna yrkesområdet (1), kan förklara orsaken och verkan (3) samt kan ge exempel på åtgärder angående dessa miljöaspekter (5)
- kan ge några exempel på miljömyndighet i Finland (1), kan beskriva hur miljöförvaltningen i stort sett är organiserad (3) samt kan i stora drag nämna de uppgifter som handhas av de olika myndigheterna (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen