Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Kemi

Kemi

Utfšrandeplaner
Kod: MP10KE
Namn: Kemi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-behärskar de mest centrala kemiska sambanden och terminologin

-förstår de vanligaste kemiska fenomenen inom maskinområdet

-är tillräckligt insatt i hur yrkesrelaterad verksamhet påverkar miljön för att kunna ta hänsyn till detta och självständigt söka tilläggskunskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen