Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Fysik » Fysik 2

Fysik 2

Utfšrandeplaner
Kod: MP10FY02
Namn: Fysik 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fysik 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- bör får en fysikalisknaturvetenskaplig grund, på
vilken studierna i de tekniska yrkesämnena stöder sig.

- bör känna till vätskors och gasers mekanik, grundläggande termodynamik, samt grunderna för ellära och magnetism.
Hydromekanik, värmelära och termodynamik, ellära och magnetism. Laborationer och grafisk framställning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen