Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Fysik » Fysik 1

Fysik 1

Utfšrandeplaner
Kod: MP10FY01
Namn: Fysik 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- bör behärska de viktigaste grundlagarna inom bl.a. mekaniken, punktformiga kroppens mekanik, stela kroppars mekanik och den
enkla harmoniska svängningsrörelsen. Laborationer och
mätvärdesbehandling.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen