Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Fysik

Fysik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10FY
Namn: Fysik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- känner till centrala fysikaliska begrepp, lagar och principer och deras samband

- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikaliska lagar och principer

- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikaliska lagar och principer

- kan använda sig av fysikaliska lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch

- har genom kunskap om fysikaliska lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen