Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Matematik » Analys 1

Analys 1

Utfšrandeplaner
Kod: UOTK10MA04
Namn: Analys 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan lösa standardproblem med numeriska metoder

- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler

- kan lösa enkla differentialekvationer

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen