Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Matematik » Fuktioner och ekvationer 2

Fuktioner och ekvationer 2

Utfšrandeplaner
Kod: UOTK10MA03
Namn: Fuktioner och ekvationer 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1 och Geometri och vektorer
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer

- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen