Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Matematik » Geometri och vektorer

Geometri och vektorer

Utfšrandeplaner
Kod: UOTK10MA02
Namn: Geometri och vektorer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri

- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalor och skalorprodukt)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen