Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Svenska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

-kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard

-har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt

-behärskar den muntliga kommunikationens olika områden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen