Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Utfšrandeplaner
Kod: MP10SK
Namn: Språk och kommunikation
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard

- har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt

- behärskar den muntliga kommunikationens olika områden

- kan uttrycka sig ledigt både muntligt och skriftligt i de flesta situationer som uppkommer i arbetslivet och på fritiden

- känner till central terminologi från egen bransch och kan tillgodogöra sig huvudinnehållet i facktext

- har insikter i interkulturella skillnader
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen