Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Klinisk vård 4

Klinisk vård 4

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV4
Namn: Klinisk vård 4
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har evidensbaserad kunskap om vården av barn och unga och behärskar korrekt läkemedelsbehandling inom barnsjukvården.
Studerande har teoretiska och praktiska färdigheter i vårdarbete och tillämpar evidensbaserad kunskap inom olika vårdkontext.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen