Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Klinisk vård 2

Klinisk vård 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV2
Namn: Klinisk vård 2
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 16    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har teoretiska och praktiska färdigheter i vårdarbete och rehabilitering
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen