Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Klinisk vård 1 » Vårdvetenskap och vårdetik

Vårdvetenskap och vårdetik

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV12
Namn: Vårdvetenskap och vårdetik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vårdens grunder - teori
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap om olika vårdvetenskapliga traditioner och yrkesområdets historia och utveckling
-har grundläggande kunskap om vårdvetenskapens ontologi, epistemologi och ethos
-förstår den ontologiska hälsomodellen och kan tillämpa den i klinisk vårdpraxis.
-kan i sitt kommande yrke verka utgående från etiska riktlinjer och respektera och högakta andra människors värdegrund och livsåskådningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen