Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Klinisk vård 1 » Utvecklingspsykologi och gerontologi

Utvecklingspsykologi och gerontologi

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV11
Namn: Utvecklingspsykologi och gerontologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vårdens grunder - teori
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
-har grundläggande kunskap om människans åldrande med tonvikt på det fysiologiska åldrandet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen