Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Klinisk vård 5 » Vårdens grunder i laboratoriemiljö

Vårdens grunder i laboratoriemiljö

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV02
Namn: Vårdens grunder i laboratoriemiljö
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vårdens grunder - teori
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-förstår vårdvetenskapens ursprung och ide samt har grundläggande kunskap i att skapa en god vårdrelation
-kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
-kan observera, bedöma och tillämpa grunderna i vårdprocessen
-kan utföra grundläggande vårdåtgärder
-kan arbeta aseptiskt
-har kunskap om hållbar utveckling
-har grundläggande kunskap i första hjälp
-kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen