Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Kliniska vårdens grunder

Kliniska vårdens grunder

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV
Namn: Kliniska vårdens grunder
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har teoretiska och praktiska färdigheter gällande grunderna i vårdandet och kan tillämpa dessa i övningsmiljö och under praktik. Förstår vårdens särdrag och vårdprocessen i olika kontext.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen