Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande 1 » Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF11
Namn: Folkhälsovetenskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-arbetar utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
-kan i sin verksamhet arbeta för individ, familj, grupp och samhälle utifrån ett hälsoresursperspektiv
-förstår betydelsen av det förebyggande arbetet
-förstår betydelsen av epidemiologin som vetenskap i förebyggande av sjukdomar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen