Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Svenska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
-ska känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem
-är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: A-Gem kurs


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen