Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » VALFRIA STUDIER » Valfria studier

Valfria studier

Utfšrandeplaner
Kod: UL10VF
Namn: Valfria studier
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- fördjupar och utvidgar sin teoretiska och/eller praktiska kunskap i kompetensområdena för utbildningen i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovårdsområdet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen