Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod: UL10LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 20    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- behärskar litteratursökning och vetenskapligt skrivande
- lär sig använda portfolion som en metod för att systematiskt och kreativt dokumentera sitt utvecklingsarbete
- kan tillämpa, evaluera och kritiskt använda sig av forskningsresultat och metodkunskap
- kan med hjälp av teori och praktik som grund utveckla nytt kunnande inom det egna yrkesområdet
- kan utföra ett arbetslivsrelaterat utvecklingsarbete inom social- och/eller hälsovårdens område i enlighet med vetenskapliga krav och etiska principer
- uppvisar förmåga att förbinda sig, samarbeta samt har förmåga till självkritik såväl inom arbetslivets grupper relaterade till utvecklingsarbetet samt i studiegruppen
- kan använda handledning individuellt och i grupp i syfte att utveckla ett resursförstärkande och innovativt arbetssätt i förhållande till såväl utveckling som ledarskap
- kan fungera och uppträda som expert inom sitt eget område och aktivt delge resultatet av sitt utvecklingsarbete i varierande professionella sammanhang
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen