Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Samhällsorientering i nationellt och internationellt perspektiv

Samhällsorientering i nationellt och internationellt perspektiv

Utfšrandeplaner
Kod: UL10SO
Namn: Samhällsorientering i nationellt och internationellt perspektiv
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till hur organisationer inom social- och hälsovården har utvecklats och ser sambanden med aktuella samhällsförändringar och med förändringar i attityder, värderingar och politiska system och kan därmed aktivt delta i och påverka samhällsutvecklingen i ett hållbarhetsperspektiv
- känner till och kan använda sig av nationell och internationell forskning inom sociala och hälsovårdsområdet
- kan identifiera och analysera den aktuella politiska styrningen av hälso- och socialvården i Finland och internationellt
- har kunskap om social- och hälsovårdspolitiken och kan se den som en del av samhällspolitiken
- kan identifiera och analysera hur social- och hälsovårdspolitiken bidrar till att främja befolkningens välbefinnande och hälsa och hur detta kan påverka social- och hälsovården
- tar ansvar för och arbetar för ett mångprofessionellt samarbete inom social- och hälsovården
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen