Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Administrativ och ekonomisk styrning » Ekonomisk styrning inom social och hälsovårdsområdet

Ekonomisk styrning inom social och hälsovårdsområdet

Utfšrandeplaner
Kod: UL10AE02
Namn: Ekonomisk styrning inom social och hälsovårdsområdet
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- förstår betydelsen av, kan analysera och värdera de mest centrala verktygen inom den ekonomiska styrningen
- behärskar ekonomisk kalkylering och budgetering
- kan utföra ekonomisk rapportering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen