Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Administrativ och ekonomisk styrning » Informationsteknologi och administration

Informationsteknologi och administration

Utfšrandeplaner
Kod: UL10AE01
Namn: Informationsteknologi och administration
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till grunderna i informationsteknologi inom social- och hälsovård
- känner till och kan tillämpa för verksamheten aktuella nationella och internationella informationssystem
- känner till informationssystem för administration och ledarskap inom social- och hälsovård

- känner till och behärskar personaladministrationens ramar och innehåll:
-personaladministrativa ansvarsområden
-administrativa processer som planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering
-personalrekrytering och karriärutveckling
-tjänsteförhållanden, arbetsavtalsförhållanden och anställningsvillkor. Likheter och olikheter inom sociala och hälsovårdsområdet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen