Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Leda och utveckla ur individ-, organisations- och samfundsperspektiv » Ledarskapets idé och metodik

Ledarskapets idé och metodik

Utfšrandeplaner
Kod: UL10LU01
Namn: Ledarskapets idé och metodik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- har kunskap om de moderna ledarskapsteorierna och blir medveten om hurudan den egna tillämpningen av dessa varit, är och kunde vara
- förstår, analyserar, kan tolka och påverka ledarskapets dynamik
- utvecklar sin självmedvetenhet som ledare och känner igen sina egna resurser och utvecklingsområden
- kan utveckla och leda nätverk och professionella arbetsgrupper med hjälp av ledarens grundläggande verktyg:
-arbetssamfundsdynamik
-kommunikation och interaktion
-personlig och kollektiv kompetens
-gruppdynamik, gruppen i organisationen
-utvecklingssamtal
-olika former av handledning, mentorskap, konsultation

- kan som ledare analysera och beakta medborgarnas, klienternas och patienternas inflytande i verksamheten man leder
- kan använda och värdera social media
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen