Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Leda och utveckla ur individ-, organisations- och samfundsperspektiv

Leda och utveckla ur individ-, organisations- och samfundsperspektiv

Utfšrandeplaner
Kod: UL10LU
Namn: Leda och utveckla ur individ-, organisations- och samfundsperspektiv
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- får djup insikt i och kan analysera och värdera vad det innebär att leda processer i en organisation inom social- och hälsovårdsområdet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen