Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Social- och hälsovårdens organisation

Social- och hälsovårdens organisation

Utfšrandeplaner
Kod: UL10SH
Namn: Social- och hälsovårdens organisation
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till klassiska och moderna organisationsteorier och kan analysera och värdera dessa
- kan värdera hur olika organisationsformer påverkar och påverkas av verksamheten
- känner till offentliga social- och hälsovårdsorganisationer och kan analysera och värdera utvecklingen av dessa
- har kunskap om rådande trender gällande social- och hälsovårdens organisering i privat kontra offentlig regi
- kan värdera privata och offentliga sektorn och verksamhetsramarna för dessa
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen