Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Forskning och utveckling » Vetenskapsteori och kunskapsutveckling

Vetenskapsteori och kunskapsutveckling

Utfšrandeplaner
Kod: UL10FU02
Namn: Vetenskapsteori och kunskapsutveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till de vetenskapsteoretiska traditionerna som format kunskapsutvecklingen inom social- och hälsovårdsområdet och kan analysera hur de påverkats av och påverkas av den allmänna vetenskapsutvecklingen
- känner till de centrala vetenskapsteoretiska begreppen och förstår och kan tillämpa dem som är aktuella för det egna utvecklingsarbetet
- förstår, kan analysera och värdera kunskapsutvecklingen inom det egna området (social eller hälsovårdsområdet) i vetenskapsteoretiskt perspektiv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen