Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Forskning och utveckling » Forskningsmetoder

Forskningsmetoder

Utfšrandeplaner
Kod: UL10FU01
Namn: Forskningsmetoder
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har fördjupade kunskaper i forskningsprocessen utgående från aktionsforskningens principer
- har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder
- förstår betydelsen av och anammar ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsverksamhet
- har beredskap att under handledning identifiera och genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen