Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utfšrandeplaner
Kod: UL10FU
Namn: Forskning och utveckling
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- har fördjupad kunskap om forskningsmetodik och -metodologi som behövs för att kunna utveckla ett område i praktiken
- känner till de vetenskapsteoretiska resonemang som styr såväl vetenskaplig som praktisk utveckling av ett område
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen